Υποψήφιοι Στρατιωτικών Σχολών και ΣΕΦΑΑ

01. Προετοιμασία για την εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές και ΣΕΦΑΑ

Ο ΑΣΑΠ διαθέτει και τμήμα που αναλαμβάνει να προετοιμάζει υποψήφιους για την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές σχολές – Πυροσβεστική – Λιμενικό – Αστυνομία και Σ.E.Φ.Α.Α .
Τους βοηθάμε να επιτύχουν υψηλές αθλητικές επιδόσεις την ημέρα των αθλητικών δοκιμασιών. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν ο υποψήφιος/α προπονηθεί σαν αθλητής.

Οι προπονήσεις για τους υποψηφίους ΣΕΦΑΑ, Λιμενικού, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και Στρατιωτικών Σχολών γίνονται 3-5 φορές την εβδομάδα

Μάθετε περισσότερα για την Αθλητική Προετοιμασία για τις Στρατιωτικές Σχολές

02. Αθλητική Προετοιμασία για Στρατιωτικές Σχολές

Οι υποψήφιοι που επιλέγουν τη συγκεκριμένη κατηγορία μέσω των πανελλαδικών θα πρέπει να είναι έτοιμοι για συχνές αλλαγές πόλεων και ταξίδια εκτός Ελλάδας.

Για την εισαγωγή απαιτούνται και προκαταρκτικές εξετάσεις

Στις στρατιωτικές σχολές πολλοί καταφέρνουν να μπουν αλλά εγκαταλείπουν από τον πρώτο κιόλας χρόνο. Για να αποφευχθούν λοιπόν, τα μπρος-πίσω ένας τρόπος υπάρχει, η σωστή πληροφόρηση.

03. Οδηγίες για τους Υποψήφιους Στρατιωτικών Σχολών και Σ.Ε.Φ.Α.Α

Η προετοιμασία των μαθητών αλλά και των υποψηφίων που πρόκειται να δοκιμαστούν στα αθλήματα που ορίζει κάθε σχολή είναι σημαντική .

Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει πως τα αθλήματα του στίβου αλλά και η κολύμβηση (για όσες σχολές την ζητούν) δεν είναι εύκολα. Χρειάζεται προσπάθεια και εξάσκηση ώστε να επιτευχθούν τα όρια που έχουν δοθεί.

04. Πρόγραμμα

Δευτέρα

 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κ9 (ΝΗΠΙΑ - Α' - Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

  -

 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κ12 (Γ’ – Δ’ - Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

  -

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΕΦΑΑ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

  -

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΕΦΑΑ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

  -

 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κ12 (Γ’ – Δ’ - Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

  -

 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κ9 (ΝΗΠΙΑ - Α' - Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

  -

 • ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Κ14 - (ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

  -

 • ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Κ16 - Κ18 (Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ)

  -

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΕΦΑΑ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

  -

 • ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Κ20 - Κ23- Α/Γ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

  -

 • ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ - SANTA RUNNING TEAM

  -

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΕΦΑΑ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

  -

Τρίτη

 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κ9 (ΝΗΠΙΑ - Α' - Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

  -

 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κ12 (Γ’ – Δ’ - Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

  -

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΕΦΑΑ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

  -

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΕΦΑΑ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

  -

 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κ12 (Γ’ – Δ’ - Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

  -

 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κ9 (ΝΗΠΙΑ - Α' - Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

  -

 • ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Κ14 - (ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

  -

 • ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Κ16 - Κ18 (Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ)

  -

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΕΦΑΑ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

  -

 • ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Κ20 - Κ23- Α/Γ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

  -

 • ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ - SANTA RUNNING TEAM

  -

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΕΦΑΑ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

  -

Τετάρτη

 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κ12 (Γ’ – Δ’ - Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

  -

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΕΦΑΑ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

  -

 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κ9 (ΝΗΠΙΑ - Α' - Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

  -

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΕΦΑΑ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

  -

 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κ12 (Γ’ – Δ’ - Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

  -

 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κ9 (ΝΗΠΙΑ - Α' - Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

  -

 • ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Κ14 - (ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

  -

 • ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Κ16 - Κ18 (Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ)

  -

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΕΦΑΑ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

  -

 • ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Κ20 - Κ23- Α/Γ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

  -

 • ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ - SANTA RUNNING TEAM

  -

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΕΦΑΑ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

  -

Πέμπτη

 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κ12 (Γ’ – Δ’ - Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

  -

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΕΦΑΑ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

  -

 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κ9 (ΝΗΠΙΑ - Α' - Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

  -

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΕΦΑΑ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

  -

 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κ12 (Γ’ – Δ’ - Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

  -

 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κ9 (ΝΗΠΙΑ - Α' - Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

  -

 • ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Κ14 - (ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

  -

 • ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Κ16 - Κ18 (Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ)

  -

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΕΦΑΑ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

  -

 • ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Κ20 - Κ23- Α/Γ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

  -

 • ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ - SANTA RUNNING TEAM

  -

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΕΦΑΑ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

  -

Παρασκευή

 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κ12 (Γ’ – Δ’ - Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

  -

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΕΦΑΑ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

  -

 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κ9 (ΝΗΠΙΑ - Α' - Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

  -

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΕΦΑΑ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

  -

 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κ12 (Γ’ – Δ’ - Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

  -

 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κ9 (ΝΗΠΙΑ - Α' - Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

  -

 • ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Κ14 - (ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

  -

 • ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Κ16 - Κ18 (Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ)

  -

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΕΦΑΑ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

  -

 • ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Κ20 - Κ23- Α/Γ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

  -

 • ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ - SANTA RUNNING TEAM

  -

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΕΦΑΑ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

  -

05. Εγγραφή