Γνωρίσατε περισσότερα για την προετοιμασία για την εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές

Ο Α.Σ.Α.Π διαθέτει και τμήμα που αναλαμβάνει να προετοιμάζει υποψήφιους για την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές σχολές – Πυροσβεστική – Λιμενικό – Αστυνομία και Σ.E.Φ.Α.Α .
Τους βοηθάμε να επιτύχουν υψηλές αθλητικές επιδόσεις την ημέρα των αθλητικών δοκιμασιών. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν ο υποψήφιος/α προπονηθεί σαν αθλητής.

Οι προπονήσεις για τους υποψηφίους ΣΕΦΑΑ, Λιμενικού, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και Στρατιωτικών Σχολών γίνονται 3-5 φορές την εβδομάδα