Αθλητική Προετοιμασία για Στρατιωτικές Σχολές

Οι υποψήφιοι που επιλέγουν τη συγκεκριμένη κατηγορία μέσω των πανελλαδικών θα πρέπει να είναι έτοιμοι για συχνές αλλαγές πόλεων και ταξίδια εκτός Ελλάδας.

Για την εισαγωγή απαιτούνται και προκαταρκτικές εξετάσεις

Στις στρατιωτικές σχολές πολλοί καταφέρνουν να μπουν αλλά εγκαταλείπουν από τον πρώτο κιόλας χρόνο. Για να αποφευχθούν λοιπόν, τα μπρος-πίσω ένας τρόπος υπάρχει, η σωστή πληροφόρηση.

Εισαγωγή γίνεται από τις πανελλήνιες εξετάσεις. Οι σχολές είναι:

 • Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)
 • Η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής
 • Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
 • Η Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.)
 • Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Η Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ)
 • Η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ)
 • Η Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)
 • Η Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ) και
 • Η Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) (ειδικά η συγκεκριμένη σχολή δεν αναμένεται να δεχτεί υποψηφίους φέτος. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με το Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων).

 

Πώς, όμως, μπορεί να επιτύχει κάποιος την εισαγωγή του σε μία από αυτές τις σχολές; Μέσα στον Απρίλιο αναμένεται να εκδοθεί από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας η προκήρυξη που θα καθορίζει τις διαδικασίες. Έτσι, το επόμενο διάστημα οι υποψήφιοι που θέλουν να ακολουθήσουν αυτόν τον επαγγελματικό δρόμο θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ώστε αμέσως μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης να προετοιμαστούν για να υποβάλουν στις σχολές την ανάλογη αίτηση με τα δικαιολογητικά και φυσικά να υποβληθούν στις απαραίτητες προκαταρκτικές εξετάσεις.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν γενικότερα τα εξής:

 • Οι υποψήφιοι για τις στρατιωτικές σχολές θα δώσουν προκαταρκτικές εξετάσεις (ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, αθλητικές δοκιμασίες και υγειονομική εξέταση) στην πρώτη σχολή προτίμησης που έχουν δηλώσει. Μόνο σε μερικές περιπτώσεις δίνουν συμπληρωματικές εξετάσεις για τη δεύτερη ή την τρίτη επιλογή τους. Για να μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτές τις εξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει τη σχετική αίτηση μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

 

 • Οι υγειονομικές εξετάσεις προσκομίζονται από τους ίδιους τους υποψηφίους την πρώτη ημέρα προσέλευσής τους για τις λοιπές εξετάσεις στη σχολή πρώτης προτίμησης.

 

 • Οι ψυχομετρικές εξετάσεις διενεργούνται από επιτροπή ψυχομετρικών δοκιμασιών για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και περιλαμβάνουν: α) διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας. β) διερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων, γ) δομημένη ατομική συνέντευξη επαγγελματικής καταλληλότητας.

 

 • Οι αθλητικές δοκιμασίες γίνονται, εφόσον οι υποψήφιοι κριθούν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις (βάσει εκδιδομένου πρακτικού), στις αθλητικές εγκαταστάσεις της σχολής. Οι αθλητικές δοκιμασίες δεν προσδίδουν επιπλέον μόρια στους υποψηφίους, αλλά είναι υποχρεωτικό να περάσουν τα όρια που υπάρχουν σε κάθε αγώνισμα για να γίνουν δεκτοί στη σχολή.

 

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες (με διαφορετικές βάσεις) για τις στρατιωτικές σχολές:

 

 1. Η Γενική Σειρά.

 

 1. Η Ειδική Κατηγορία 3648/α. στην οποία εισάγονται σε ποσοστό 35% επί του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας οι ανήκοντες στις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες: α) τέκνα πολυτέκνων β) τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.

 

 1. Η Ειδική Κατηγορία 3648/β, στην οποία εισάγονται επί του ανωτέρω ποσοστού 35% και μέχρι ποσοστού 10% επ’ αυτού, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα άτομο, οι ανήκοντες στις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες: α) τέκνα ή αδερφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω. λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία β) τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, γ) τέκνα Ελλήνων Μονίμων Στρατιωτικών Εφέδρων και Κληρωτών Οπλιτών, που συμμετείχαν στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 σε Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 σε Κοφίνου και Αγ. Θεοδώρους της Κύπρου.

 

Τα προσόντα και οι προϋποθέσεις για την είσοδο!

 

Για να εισαχθούν στη σχολή, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν μια σειρά από προσόντα τα οποία περιγράφονται στην εκάστοτε προκήρυξη.

 

 1. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

 

 1. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση.

 

 1. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή τα ΤΕΙ της χώρας.

 

 1. Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον κοσμία.

 

 1. Οι υποψήφιοι/ες της Σχολής Ικάρων (όλων των Τμημάτων της) πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα σε επίπεδο Β2 (καλή γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας και η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται με το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

 

 1. Ηλικία. Ειδικότερα οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις (δεδομένου ότι οι πληροφορίες προέρχονται από την περσινή προκήρυξη, στις αναφερόμενες ημερομηνίες θα πρέπει να προστεθεί ένα έτος):

 

 • Για τις ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 και μεταγενέστερα. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν:
 • Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις Εθελοντές Μόνιμοι Οπλίτες που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1991 και μεταγενέστερα.
 • Στη Σ.Ι. και οι υπηρετούντες στις Ε.Δ. Εθελοντές, Κληρωτοί, Κληρωτοί πρότακτοι, Κληρωτοί παρατεταμένης θητείας και Μαθητές – Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1992 και μεταγενέστερα.
 • Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν από την 31η Δεκεμβρίου 1993 και μεταγενέστερα.

Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΣΥ πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις. Διόρθωση ηλικίας με δικαστική απόφαση λαμβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αμετάκλητη. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31η Δεκεμβρίου 1993 και μεταγενέστερα.

 

 1. Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ θα πρέπει:

 

 • Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή καθείρξεως για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία. δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των νόμων περί προστασίας της χώρας του πολιτεύματος και της ελευθερίας των πολιτών, προσβολή της Σημαίας ή του Στρατού, νομοθεσίας σχετική με τα ναρκωτικά, αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, καθώς και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά.
 • Να μη διώκονται για εγκλήματα ή αδικήματα που συνεπάγονται τις παρεπόμενες ποινές των άρθρων 59-65 του Ποινικού Κώδικα.
 • Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους και να μην έχουν αποβληθεί ή απολυθεί στο παρελθόν από καμιά στρατιωτική σχολή (ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ) για λόγους υγείας και. πάντως, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον οργανισμό κάθε σχολής.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων τους.

 

 1. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος/α, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του σε ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, αρνηθεί την εκτέλεση των καθηκόντων του λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων, εφαρμογής τυγχάνουν οι σχετικές δι-ατάξεις των Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολών και ενδεχομένως του Π.Κ. και του ΣΠΚ.

 

Στρατιωτικές Σχολές

Και αν αλλάξετε γνώμη; Η απώλεια της ιδιότητας μετά την επιτυχή εισαγωγή σε μια στρατιωτική σχολή είναι εφικτή, αλλά διέπεται από κανόνες. Για παράδειγμα, κάποιος που θα υποχρεωθεί να εγκαταλείψει για σοβαρούς λόγους -όπως είναι οι λόγοι υγείας- δεν χάνεται, καθώς μπορεί να διεκδικήσει τη θέση του σε άλλη σχολή που είχε δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο. Αυτό από μόνο του σημαίνει ότι ακόμη και εκείνοι που είναι αποφασισμένοι να μπουν σε μια στρατιωτική σχολή καλό είναι να συμπληρώνουν προσεκτικά και τις υπόλοιπες σχολές, καθώς πάντοτε πρέπει να έχει κάποιος τα… νώτα του καλυμμένα.

 

Πρέπει να γνωρίζετε ότι η εγκατάλειψη για «προσωπικούς λόγους» γενικώς και αορίστως δεν εξασφαλίζει και πολλά δικαιώματα. Ολόκληρο το πλαίσιο έχει ως εξής:

 

Οι σπουδαστές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικοί (ΑΣΣΥ) που αποβάλλουν αυτήν την ιδιότητά τους υποχρεούνται στην καταβολή αποζημιώσεως στο Δημόσιο, εκτός εάν εγγραφούν σε άλλη σχολή των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων Ασφαλείας.

Σε περίπτωση αποχώρησης και από τη δεύτερη σχολή, σε οποιοδήποτε έτος, υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημίωση.

 

Οι σπουδαστές των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ οι οποίοι διαγράφονται από τις σχολές αυτές για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας έως και τη 15η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους εγγράφονται για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος στο πρώτο έτος σπουδών της σχολής ή του τμήματος επόμενης προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους στη σχολή από την οποία διαγράφονται. Η εγγραφή γίνεται μόνον αν είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη με αυτή του τελευταίου υποψηφίου/ας που έχει εισαχθεί στη συγκεκριμένη σχολή ή στο συγκεκριμένο τμήμα το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

 

Όσοι σπουδαστές διαγράφονται για λόγους υγειονομικής ακαταλληλότητας ή πτητικής ανεπάρκειας μετά τις 15 Νοεμβρίου εγγράφονται σε σχολή ή τμήμα επόμενης προτίμησής τους υπό τις ίδιες προϋποθέσεις το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό της διαγραφής τους. Η εισαγωγή των σπουδαστών/τριών αυτών στο πρώτο έτος σπουδών της σχολής ή του τμήματος της επόμενης προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο τους, για τα οποία έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου εισαχθέντος στη σχολή ή στο τμήμα το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, γίνεται το επόμενο από αυτό της διαγραφής τους ακαδημαϊκό έτος.

 

Απαιτείται απόφαση του υπουργείου Παιδείας η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από τη διαγραφή.

 

Οι σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) που διαγράφονται οποτεδήποτε από τη σχολή για λόγους υγείας συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο αντίστοιχο έτος σπουδών της οικείας σχολής ή του οικείου τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αντίστοιχα.

Εφόσον προκύπτει ότι ο σπουδαστής που διαγράφεται δεν είναι ικανός κατηγορίας Ι1, η εισαγωγή του σε σχολή ή τμήμα επόμενης προτίμησής του επιτρέπεται για όλες τις λοιπές σχολές ή τμήματα εκτός των στρατιωτικών σχολών και των σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.

 

Όσοι διαγράφονται από τις σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων απολύονται και τους παρέχεται δικαίωμα λήψης αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών.

 

Όσοι δεν υποβάλουν την προβλεπόμενη αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέσα στην προθεσμία που ορίζεται κατά περίπτωση χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής σε σχολή ή τμήμα επόμενης προτίμησής τους.

Σε περίπτωση παραιτήσεως σπουδαστή για προσωπικούς λόγους, τότε αυτός δεν υπάγεται στην κατηγορία των υποψηφίων που διαγράφονται για λόγους υγείας και δεν έχει το δικαίωμα εισαγωγής σε σχολή ή τμήμα της επόμενης προτίμησής του που έχει δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο του.